გვერდითი დალუქვის ქვედა დალუქვის ცენტრის დალუქვის მანქანა